Planuojamų paskaitų mokytojams tvarkaraštis 2005 - 2007 m.
 
1 ciklas - 2005 m. lapkričio - gruodžio mėn. -  3 šeštadienių integruotų modulių kursai Kauno regiono mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai VDU
2 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas VDU
3 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje LMI
4 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas LMI
5 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai VDU
6 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
2005 m. lapkričio-gruodžio mėn. šis modulis nevyko; atidirbta 2006 m. sausio mėn.  
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
2 ciklas - 2006 m. vasario - kovo mėn. -  3 šeštadienių integruotų modulių kursai Kauno regiono mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės Kauno Botanikos sodas
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  Kauno Botanikos sodas
3 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
4 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste VDU
5 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai VDU
6 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
3 ciklas - 2006 m. balandžio mėn. - intensyvūs 3 dienų integruotų modulių kursai nutolusių regionų mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės Kauno Botanikos sodas
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  Kauno Botanikos sodas
3 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas LMI
4 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas LMI
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
4 ciklas - 2006 m. balandžio - gegužės mėn. -  išvažiuojamieji 3 šeštadienų integruotų modulių kursai Utenos kolegijoje
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje UK
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose UK
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas UK
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai UK
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos UK
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai UK
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai UK
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms UK
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė UK
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai UK
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai UK
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos UK
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės UK
2 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai UK
3 Darius Norkūnas Biologinė įvairovė Utenos rajone UK
4 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai UK
5 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas UK
6 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas UK
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė UK
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai UK
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje UK
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija UK
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. UK
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės UK
5 ciklas - 2006 m. spalio-lapkričio mėn. -  3 šeštadienių integruotų modulių kursai Kauno regiono mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas VDU
2 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai VDU
3 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje LMI
4 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas LMI
5 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai VDU
6 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
6 ciklas - 2006 m. lapkričio-gruodžio mėn. - intensyvūs 3 dienų integruotų modulių kursai nutolusių regionų mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas VDU
2 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai VDU
3 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas LMI
4 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje LMI
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
7 ciklas - 2006 m. lapkričio - gruodžio mėn. - išvažiuojamieji 3 šeštadienų integruotų modulių kursai Utenos kolegijoje
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje UK
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose UK
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas UK
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai UK
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos UK
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai UK
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai UK
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms UK
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė UK
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai UK
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai UK
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos UK
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas UK
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  UK
3 Darius Norkūnas Biologinė įvairovė Utenos rajone UK
4 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje UK
5 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai UK
6 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste UK
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė UK
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai UK
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje UK
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija UK
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. UK
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės UK
8 ciklas - 2007 m. vasario - kovo mėn. -  3 šeštadienių integruotų modulių kursai Kauno regiono mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės Kauno Botanikos sodas
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  Kauno Botanikos sodas
3 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas LMI
4 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas LMI
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
9 ciklas - 2007 m. balandžio mėn. - intensyvūs 3 dienų integruotų modulių kursai nutolusių regionų mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės Kauno Botanikos sodas
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  Kauno Botanikos sodas
3 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas LMI
4 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas LMI
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
10 ciklas - 2007 m. balandžio - gegužės mėn. - išvažiuojamieji 3 šeštadienų integruotų modulių kursai Utenos kolegijoje
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje UK
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose UK
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas UK
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai UK
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos UK
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai UK
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai UK
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms UK
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė UK
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai UK
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai UK
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos UK
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės UK
2 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai UK
3 Darius Norkūnas Biologinė įvairovė Utenos rajone UK
4 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai UK
5 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje UK
6 Dr. Vidas Stakėnas Miško ekosistemų būklės vertinimas ir monitoringas UK
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė UK
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai UK
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje UK
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija UK
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. UK
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės UK
11ciklas - 2007 m. spalio-lapkričio mėn. - 3 šeštadienių integruotų modulių kursai Kauno regiono mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas VDU
2 Dr. Daina Skiriutė Augaliniai genotoksiškumo testai VDU
3 Dr. Judita Varkulevičienė Eksperimentinis sodas ant palangės Kauno Botanikos sodas
4 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  Kauno Botanikos sodas
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Dr. Olgirda Belova Gyvūnų elgsena gamtoje VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
12 ciklas - 2007 m. lapkričio-gruodžio mėn. - intensyvūs 3 dienų integruotų modulių kursai nutolusių regionų mokytojams
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje VDU
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose VDU
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas VDU
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai VDU
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos VDU
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai VDU
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai VDU
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms VDU
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė VDU
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai VDU
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos VDU
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas VDU
2 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai VDU
3 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas VDU
4 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste VDU
5 Violeta Lazarevičienė Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį Lietuvos zoologijos sodas
6 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų morfologinė ir metabolizmo įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai VDU
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė VDU
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai VDU
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje VDU
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija VDU
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. VDU
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės VDU
13 ciklas -  2006 m. lapkričio - gruodžio mėn. -  išvažiuojamieji 3 šeštadienų integruotų modulių kursai Utenos kolegijoje
1 modulis. CHEMIJA / BIOCHEMIJA / APLINKOS CHEMIJA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Lina Ragelienė Chemija buityje UK
2 Habil. dr. Audrius Maruška,
Dr. Olga Kornyšova
Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose UK
3 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Oksidacinis stresas ir senėjimas UK
4 Dr. Zita Naučienė,
Lina Rimkutė 
Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai UK
5 Doc. dr. Gediminas Kilikevičius Atmosferos chemija ir globalios aplinkos problemos UK
6 Prof. habil. Dr. Aniolas Sruoga,
Vaida Tubelytė - Kirdienė
Audinių antigenai, jų paveldimumas ir reikšmė transplantacijai UK
2 modulis. FIZIKA / BIOFIZIKA / APLINKOS FIZIKA
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Doc. dr. Valdas Girdauskas Fotonai ir lazeriai UK
2 Dr. Gintautas Saulis Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms UK
3 Dr. Saulius Mickevičius Radiacijos baimė: gandai ir tikrovė UK
4 Dr. Saulius Mickevičius Klimato pokyčiai: praeities rekonstrukcijos ir prognozės metodai UK
5 Dr. Gintautas Saulis Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo pagrindai UK
6 Dr. Liudas Pranevičius Vandenilio energetika, valdomos termobranduolinės sintezės reakcijos UK
3 modulis. BIOLOGIJA / BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ / EKOLOGIJA (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika,  Ekologija)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Dr. Ingrida Šatkauskienė Planktonas ir bentosas UK
2 Dr. Ona Ragažinskienė Vaistinių, prieskoninių augalų įvairovės tyrimo, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos  UK
3 Darius Norkūnas Biologinė įvairovė Utenos rajone UK
4 Doc. dr. Artūras Gedminas Vabzdžių metamorfozės stebuklas UK
5 Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai UK
6 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Jana Radzijevskaja
Evoliucijos samprata XXI a. pasiekimų kontekste UK
4 modulis. BIOLOGIJA / AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS (Molekulinė biologija, ląstelės biologija, biotechnologija, lazerinė ir nano – technologijos)
Nr Dėstytojo pavardė Temos pavadinimas Paskaitų vieta
1 Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,
Jolita Čiapaitė
Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė UK
2 Doc. dr. Algimantas Paulauskas,
Vykintas Baublys
Genetiškai modifikuoti organizmai UK
3 Dr. Odeta Buzaitė Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje UK
4 Dr. Gintautas Saulis Bionanotechnologija UK
5 Dr. Gintautas Saulis Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje. UK
6 Prof. habil. dr. Romualdas Juknys Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės UK