Projektų pristatymas  
     
  GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS UGDYMO PROGRAMOS KURSŲ CIKLAI  
     
  Pirmasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Antrasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Trečiasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Ketvirtasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Penktasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Šeštasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Septintasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Aštuntasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Devintasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Dešimtasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Vienuoliktasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Dvyliktasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Tryliktasis kompleksinio mokymo ciklas  
     
  Baigiamoji konferencija