Devintasis (intensyvus) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokymo kursų ciklas, skirtas nutolusių Lietuvos regionų gamtos mokslų mokytojams

 

2007 m. balandžio 04-06 dienomis VDU Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas), o biologijos modulio klausytojams dar ir projekto partnerio institucijoje Lietuvos zoologijos sode vyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos intensyvaus mokymo kursai. Tai jau 9-sis mokymų ciklas. Šie mokymai buvo skirti nutolusių Lietuvos regionų gamtos mokslų mokytojams. Į šį mokymų ciklą buvo užsiregistravę 53 pageidaujantys dalyvauti gamtos mokslų mokytojai iš įvairių šalies rajonų, tačiau kai kurie mokytojai dėl įvairių priežasčių negalėjo atvykti į kursus.

Intensyviuose kursuose dalyvavo 41 gamtos mokslų mokytojai iš  Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Pakruojo, Plungės, Rokiškio, Šiaulių, Vilniaus, Varėnos. Kursuose dalyvavo visų integruotų modulių: Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija (10 mokytojai), Fizika/ Biofizika/Aplinkos fizika (11 mokytojų), Biologija/Biologinė įvairovė/ Ekologija (8 mokytojų), Biologija/Aukštosios technologijos (12 mokytojai) klausytojai. Dalyvių tarpe 38 moterys (93 %) ir 3 vyrai (7 %).

Moduliams mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėminų medžiagą rengė:

1 moduliui. Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija (dr. L. Ragelienė, doc. Z. Naučienė, prof. V. Mildažienė, L. Rimkutė, J. Čiapaitė, doc. G. Kilikevičius, prof. A. Maruška, doc. O. Kornyšova, prof. A. Sruoga, V.Tubelytė-Kirdienė).

2 moduliui. Fizika/ Biofizika/Aplinkos fizika (doc.V. Girdauskas, dr. G. Saulis, dr. L. Pranevičius, dr. S. Mickevičius).

3 moduliui. Biologija/Biologinė įvairovė/ Ekologija (dr. V. Stakėnas, V. Lazarevičienė, dr. doc. A. Gedminas, dr. O. Ragažinskienė, dr. J. Varkulevičienė, doc. A. Paulauskas, J. Radzijevskaja ).

4. Biologija/Aukšt. technologijos ( prof. V. Mildažienė, J. Čiapaitė, doc. A. Paulauskas, V. Baublys, dr. O. Buzaitė, dr. G. Saulis, prof. R. Juknys).

9-jo mokymų ciklo baigiamoji konferencija įvyko 2007-04-06 dieną.

Kartu su projekto reklamine atributika (lankstinukais ir plakatais nutolusių šalies regionų mokytojam) buvo padovanota į CD įrašyta visų mokymo modulių mokomoji medžiaga. Projekto lėšomis buvo padengtos nakvynės (2 naktys) viešbutyje, maitinimo (3 dienos) bei kelionės (bilietų ekonomine klase iki 60 Lt.) išlaidos.

Kursų dalyviai iš nutolusių regionų klausėsi mokslinių paskaitų ir aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, domėjosi mokslo naujovėmis, diskutavo su projekto administracine grupe. Ciklo baigiamojoje konferencijoje, kuri vyko 2007 m. balandžio 6 dieną, mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie intensyvius kursus, džiaugėsi įgytomis žiniomis ir nauja patirtimi. Dauguma mokytojų išsakė nuomenę, kad tokia mokymo forma yra labai naudinga naujų kompetencijų įgijimui ir kvalifikacijos ugdymui.

Išklausiusiems kursus 41 gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojui buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas.

Kristinos Dėdelienės, Audriaus Dėdelės ir Monikos Stravinskaitės nuotraukose įamžintos intensyvių kvalifikacijos ugdymo kursų mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų akimirkos VDU Gamtos mokslų fakultete bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų baigiamajame renginyje 9-jo ciklo baigiamojoje konferencijoje.

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė