Aštuntasis šeštadieninis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų ciklas, skirtas Kauno regiono mokytojams

2007 metų vasario 10, kovo 3 ir 10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) vyko 8-sis šeštadieninis (trijų šeštadienių, 18 val. trukmės) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas Kauno regiono gamtos mokslų (fizikos, chemijos irbiologijos) mokytojams. Kursuose dalyvavo 44 gamtos mokslų mokytojai. Iš jų 36 moterys (82 %) ir 8 vyrai (18 %). Fizikos modulio mokymo programą pasirinko 13 dalyvių, chemijos 9, biologijos 13, biologijos/aukštųjų technologijų 9.

Biologijos modulio kursų klausytojams dalis paskaitų ir praktinių uzsiėmimų vyko Lietuvos zoologijos sode, kur edukologė Violeta Lazarevičiene skaitė paskaitą ir vedė praktinius užsiėmimus tema: Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį. Lietuvos miškų instituto dr. Vidas Stakėnas kalbėjo apie Europos ir Lietuvos miško ekosistemų būklę ir svarbą regiono ekologiniam tvarumui, pristatė Europos miškų monitoringo programą bei naujausius praktinio monitoringo metodus..

Moduliams mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų mmedžiagą rengė:

1 moduliui. Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija (dr. L. Ragelienė, dr. Z. Naučienė, prof. habil. dr. V. Mildažienė, L. Rimkutė, J. Čiapaitė, doc. dr. G. Kilikevičius, doc. habil.. dr. A. Maruška, doc. dr. O. Kornyšova, prof. habil.. dr. A. Sruoga, V.Tubelytė - Kirdienė).

2 moduliui. Fizika/ Biofizika/Aplinkos fizika (doc.V. Girdauskas, dr. G. Saulis, dr. L. Pranevičius, dr. S. Mickevičius);

3 moduliui. Biologija/Biologinė įvairovė/ Ekologija (dr. V. Stakėnas, dr. I. Šatkauskienė, V. Lazarevičienė, dr. D. Skiriutė, dr. doc. A. Gedminas, prof. habil. dr. R. Gražulevičienė);

4 moduliui. Biologija/Aukšt. techn.(prof. habil. dr. V. Mildažienė, J. Čiapaitė, doc. dr. A. Paulauskas, dr. V. Baublys, dr. O. Buzaitė, dr. G. Saulis, prof. habil. dr. R. Juknys.

Baigiamoji ciklo konferencija įvyko 2007-03-10. Joje mokytojai išsakė savo nuomonę apie kursų naudą ir naujausių gamtos mokslų žinių būtinumą šiuolaikinei mokyklai. Ciklo baigiamojoje konferencijoje mokytojai užpildė tradicinę anketą, kurioje atsakė į projekto vykdytojams ir kursų dėstytojams svarbius klausimus apie teikiamų žinių naujumą, galimybes pritaikyti kasdieniniame darbe, perteikimą mokiniams.

Išklausiusiems kursus 44 fizikos, chemijos ir biologijos mokytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie išklausytas paskaitas, atliktus praktinius darbus ir naujai įgytas arba pagilintas kompetencijas.

Nuotraukose užfiksavome akimirkas iš 8-jo ciklo mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų 8-jo ciklo užbaigimo renginio baigiamosios konferencijos. Nuotraukos Audriaus Dėdelės ir Kristinos Dėdelienės.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė