Septintasis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokymo kursų ciklas, skirtas Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams

 

2006 metų gruodžio mėn. 2, 9 ir 16 dienomis projekto partnerio institucijoje Utenos kolegijoje (Maironio g. 18, Utena) įvyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos šeštadieniniai 18 val. trukmės mokymo kursai (7 mokymų ciklas), skirti Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams. Pagal projekto veiklų planą projekto veikimo laikotarpiu Utenos kolegijoje turi būti surengti 4 šeštadieniniai išvažiuojamieji kursai Utenos apskrities mokytojams. Išvažiuojamaisiais šie kursai vadinami todėl, kad gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai iš VDU ir LMI 3 šeštadienius vyksta į Utenos kolegiją skaityti naujausių gamtos mokslo žinių paskaitų bei atlikti praktinių užsiėmimų. 2006 m. atlikome 2 mokymo kursų ciklus Utenoje, tai sudaro 50 % numatytų mokymų Utenoje. 2007 m. pavasarį ir rudenį Utenos kolegijoje bus suorganizuoti ir atlikti dar 2 mokymo programos kursų ciklai.

Kursuose dalyvavo 50 gamtos mokslų mokytojų 7 vyrai (14 %) ir 43 moterys (86 %) iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Zarasų, Utenos miestų ir rajonų bei Visagino miesto mokyklų. Chemijos modulio mokymo programą pasirinko 13, fizikos programą 12, biologijos programą 12, o biologijos/aukštųjų technologijų programą 13 dalyvių.

7 ciklo baigiamoji konferencija įvyko 2006 metų gruodžio 16 dieną. Konferencijos metu mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie kursus, džiaugėsi įgytomis naujomis žiniomis. Mokytojai konstatavo, kad tokia mokymo(si) forma yra naudinga kvalifikacijos ugdymui, nes kursų metu įgyjama naujų žinių ir atnaujinamos turimos.

Išklausiusiems kursus 50 Utenos regiono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojų buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas mokslines paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas. Akreditacijos pažymėjimus kursų dalyviams įteikė Utenos kolegijos mokymų koordinatorė Nijolė Rukštelienė ir projekto stebėtojas Audrius Dėdelė.

Dalyvių, atvykusių ne iš Utenos miesto ir Utenos rajono, kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt.) apmokamos projekto lėšomis.

Nijolės Rukštelienės, Kristinos Dėdelienės ir Audriaus Dėdelės nuotraukose sustabdytos mokslinių paskaitų, praktinių užsiėmimų bei 7 ciklo baigiamosios konferencijos akimirkos.

 

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė