Šeštasis (intensyvus) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokymo kursų ciklas, skirtas nutolusių Lietuvos regionų gamtos mokslų mokytojams

 

2006 m. lapkričio mėn. 17-19 dienomis VDU Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas), o biologijos modulio klausytojams – dar ir projekto partnerių institucijose (Lietuvos miškų institute ir Lietuvos zoologijos sode) – vyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos intensyvaus mokymo kursai (6 ciklas), skirti nutolusių Lietuvos regionų gamtos mokslų mokytojams. Į šį mokymų ciklą buvo užsiregistravę net 99 pageidaujantys dalyvauti gamtos mokslų mokytojai iš įvairių šalies rajonų. Kadangi vienu metu priimti tiek daug kursų klausytojų nėra galimybių, nepatekusius į šiuos kursus pakvietėme dalyvauti analogiškuose kursiuose, kurie vyks 2007 m. balandžio mėn. 4-6 dienomis.

Intensyviuose kursuose dalyvavo 65 gamtos mokslų mokytojai iš Alytaus, Biržų, Gargždų, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Pakruojo, Plungės, Priekulės, Rietavo, Sedos, Šiaulių, Šilutės, Varėnos, Vilkaviškio.Chemijos ir fizikos modulių mokymo programą pasirinko po 17 dalyvių, biologijos – 16, biologijos/aukštųjų technologijų – 15. Tarp dalyvių – 7 vyrai (11 %) ir 58 moterys (89 %).

Kartu su projekto reklamine atributika intensyvių kursų metu mokytojams iš nutolusių šalies regionų buvo padovanota į CD įrašyta visų mokymo modulių mokomoji medžiaga. Projekto lėšomis buvo padengtos nakvynės (2 naktys) viešbutyje, maitinimo (3 dienos) bei kelionės (bilietų ekonomine klase iki 60 Lt.) išlaidos.

Kursų dalyviai iš nutolusių regionų uoliai klausėsi mokslinių paskaitų ir aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, domėjosi mokslo naujovėmis. Ciklo baigiamojoje konferencijoje, kuri vyko 2006 metų lapkričio 19 dieną, mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie intensyvius kursus, džiaugėsi nauja patirtimi ir įgytomis žiniomis. Dauguma konstatavo, kad tokia mokymo forma yra naudinga žinių atnaujinimui ir kvalifikacijos ugdymui.

Išklausiusiems kursus 65 gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojams iš įvairių Lietuvos vietovių buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas. 300 akreditacijos pažymejimas buvo įteitas Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos biologijos mokytojai Janei Čižauskienei. Kartu su pažymėjimu lankytų kursų prisiminimui jai buvo padovanota mokomoji knyga (Stravinskienė V. 2005. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai. Kaunas: VDU leidykla, 215 p.).

Audriaus Dėdelės, Monikos Stravinskaitės ir Šarūno Ašmanto nuotraukos primins intensyvių kvalifikacijos ugdymo kursų dalyviams mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų akimirkas VDU Gamtos mokslų fakultete ir Lietuvos miškų institute bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų baigiamąjį renginį – 6-jo ciklo baigiamąją konferenciją.

Naujasis BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto stebėtojas inžinierius–duomenų analitikas Audrius Dėdelė, nuo 2006 m. lapkričio 2 d. pakeitęs dr. Arvydą Kanapicką, aktyviai stebi, tikrina ir vertina projekto veiklas.

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

jūsų brauzeris nerodo paveikslų   jūsų brauzeris nerodo paveikslų


jūsų brauzeris nerodo paveikslų jūsų brauzeris nerodo paveikslų


jūsų brouzeris nerodo paveikslų
jūsų brauzeris nerodo paveikslų


jūsų brauzeris nerodo paveikslų