5-sis šeštadieninis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų ciklas

2006 metų spalio mėn. 07 d. ir 28 bei lapkričio mėn. 04 dienomis Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) vyko 5-sis šeštadieninis (trijų šeštadienių, 18 val. trukmės) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas Kauno regiono gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) mokytojams. Kursuose dalyvavo 52 gamtos mokslų mokytojai. Fizikos modulio mokymo programą pasirinko 14 dalyvių, chemijos 15, biologijos 12, biologijos/aukštųjų technologijų 11. Dalyvių tarpe 47 moterys (90 % dalyvavusių) ir 5 vyrai (10 % dalyvavusių).

Biologijos modulio kursų klausytojams dalis paskaitų ir praktinių uzsiėmimų vyko VDU Kauno botanikos sode ir Lietuvos miškų institute. Botanikos sode dr. Ona Ragažinskienė supažindino dalyvius su sukauptomis vaistingųjų augalų kolekcijomis ir skaitė paskaitą apie vaistinių ir prieskoninių augalų rūšių įvairovę, jų išsaugojimo natūraliose buveinėse ir auginimo sode ar darže ypatumus, naudojimą. Dr. Judita Varkulevičienė supažindino klausytojas su oranžerijos augalų ekspozicijomis ir skaitė paskaitą apie galimybes įrengti sodą ant mokyklos biologijos kabineto palangės. Lietuvos miškų institute dr. Vidas Stakėnas kalbėjo apie Europos ir Lietuvos miško ekosistemų būklę ir svarbą regiono ekologiniam tvarumui, pristatė Europos miškų monitoringo programą bei naujausius praktinio monitoringo metodus. Dr. Olgirda Belova nagrinėjo gyvūnų elgseną gamtoje ir jos pokyčius dėl antropogeninių veiksnių poveikio.

Baigiamojoje konferencijoje mokytojai išsakė savo nuomonę apie kursų naudą ir naujausių gamtos mokslų žinių būtinumą šiuolaikinei mokyklai. Ciklo baigiamojoje konferencijoje mokytojai užpildė tradicinę anketą, kurioje atsakė į projekto vykdytojams ir kursų dėstytojams svarbius klausimus apie teikiamų žinių naujumą, galimybes pritaikyti kasdieniniame darbe, perteikimą mokiniams.

Išklausiusiems kursus 52 fizikos, chemijos ir biologijos mokytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie išklausytas paskaitas, atliktus praktinius darbus ir naujai įgytas arba pagilintas kompetencijas.

Nuotraukose užfiksavome akimirkas iš paskaitų ir praktinių užsiėmimų VDU Kauno botanikos sode, Lietuvos miškų institute ir VDU Gamtos mokslų fakultete bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų 5-jo ciklo užbaigimo renginio baigiamosios konferencijos. Nuotraukos Monikos Stravinskaitės ir Reginos Erlickytės.


 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė