Antrasis šeštadieninis integruotų modulių programos mokymų ciklas

 

2006 metų vasario-kovo mėn. Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete vyko antrasis šeštadieninis (trijų šeštadienių, 18 val. trukmės) integruotų modulių paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas gamtos mokslų mokytojams. Kursuose dalyvavo 47 gamtos mokslų mokytojai. Fizikos modulio mokymo programą pasirinko 14 dalyvių, chemijos 9, biologijos 11, biologijos/aukštųjų technologijų 13. Dalyvių tarpe 46 moterys (98 % dalyvavusių) ir 1 vyras (2 % dalyvavusių).

Biologijos modulio kursų klausytojams dalis paskaitų ir praktinių uzsiėmimų vyko Lietuvos zologijos sode ir VDU Kauno botanikos sode. Zoologijos sodo edukologė Violeta Lazarevičienė biologijos mokytojams skaitė paskaitą ,,Lietuvos zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį, kuri labai sudomino klausytojus. Buvo aptarta Lietuvos zoologijos sodo būklė ir plėtros perspektyvos. Praktinių užsiėmimų metu kursų klausytojai buvo supažindinti su gyvūnų ekspozicijomis, aptariant gyvūnų biologines ypatybes ir prisitaikymą gyventi nelaisvėje. Botanikos sode dr. Judita Varkulevičienė supažindino klausytojas su oranžerijos augalų ekspozicijomis ir skaitė paskaitą apie galimybes įrengti sodą ant mokyklos biologijos kabineto palangės. Dr. Ona Ragažinskienė supažindino su Botanikos sode sukauptomis vaistingųjų augalų kolekcijomis ir skaitė paskaitą apie vaistinių ir prieskoninių augalų įvairovę, jų išsaugojimo natūraliose buveinėse bei naudojimą.

Baigiamojoje konferencijoje mokytojai kalbėjo apie projekto lėšomis sukurtos integruotų modulių mokymo programos svarbą naujausių gamtos mokslo žinių sklaidai bei naudą šiuolaikinei mokyklai, pateikė pageidavimų ir pasiūlymų. Ciklo baigiamojoje konferencijoje mokytojai užpildė tradicinę anketą, kurioje atsakė į projekto vykdytojams ir kursų dėstytojams svarbius klausimus apie teikiamų žinių naujumą, sklaidą, galimybes pritaikyti kasdieniniame mokytojų darbe.

Išklausiusiems kursus 47 biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas arba pagilintas kompetencijas.

Nuotraukose užfiksavome akimirkas iš paskaitų ir praktinių užsiėmimų Lietuvos zoologijos sode, VDU Kauno botanikos sode bei VDU Gamtos mokslų fakultete bei antrojo ciklo užbaigimo renginio baigiamosios konferencijos. Nuotraukos Monikos Stravinskaitės.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė