Tryliktasis (paskutinis) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokymo kursų ciklas, skirtas Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams


 

2007 metų gruodžio mėn. 01, 08 ir 15 dienomis projekto partnerio institucijoje Utenos kolegijoje (Maironio g. 18, Utena) įvyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos šeštadieniniai 18 val. trukmės mokymo kursai (13-sis mokymų ciklas), skirti Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams.

Pagal projekto veiklų planą projekto veikimo laikotarpiu Utenos kolegijoje turėjo būti surengti 4 gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos šeštadieniniai išvažiuojamieji kursai Utenos apskrities mokytojams. Išvažiuojamaisiais šie kursai vadinami todėl, kad gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai iš VDU ir LMI kiekvieno mokymų ciklo metu po 3 šeštadienius vyksta į Utenos kolegiją skaityti naujausių gamtos mokslo žinių paskaitų bei atlikti praktinių užsiėmimų. Utenoje 2006 m. atlikome du mokymo kursų ciklus, 2007 m. taip pat du.

Kursuose dalyvavo 46 gamtos mokslų mokytojų 7 vyrai (14 %) ir 43 moterys (86 %) iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Zarasų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus miestų ir rajonų Visagino miesto mokyklų. Chemijos modulio mokymo programą pasirinko 10, fizikos programą 15, biologijos programą 10, o biologijos/aukštųjų technologijų programą 11 dalyvių.

13-jo ciklo baigiamoji konferencija įvyko 2007 metų gruodžio 15 dieną. Konferencijos metu mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie projekto lėšomis organizuojamus kursus. Mokytojai konstatavo, kad kursų metu įgyjama naujų chemijos, fizikos ir biologijos žinių, atnaujinamos turimos žinios. Išklausiusiems kursus 46 Utenos regiono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojams bei Utenos kolegijos gamtos mokslų (vaistinių augalų, ekologijos, kraštovaizdžio apsaugos, aplinkos apsaugos ir toksikologijos, mikrobiologijos) dėstytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie išklausytas mokslines paskaitas ir atliktus praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas. Akreditacijos pažymėjimus kursų dalyviams įteikė Utenos kolegijos projekto mokymų koordinatorė Nijolė Rukštelienė ir projekto stebėtojas Audrius Dėdelė.

Dalyvių, atvykusių ne iš Utenos miesto ir Utenos rajono, kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt.) apmokamos projekto lėšomis.

Nijolės Rukštelienės, Kristinos Dėdelienės ir Audriaus Dėdelės nuotraukose sustabdytos mokslinių paskaitų, praktinių užsiėmimų bei 13-jo ciklo baigiamosios konferencijos akimirkos.

Šiuo mokymų ciklu užbaigėme projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos programos mokymus. Projekto teikiamomis kvalifikacijos ugdymo galimybėmis pasinaudojo ir naujų gamtos mokslų žinių įgijo 661 mokytojas iš įvairių Lietuvos vietovių.


 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė:

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė