Dvyliktasis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų ciklas, skirtas nutolusių Lietuvos regionų mokytojams

 

2007 m. lapkričio 09-11 dienomis VDU Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas), o biologijos modulio klausytojams ir projekto partnerio institucijoje Lietuvos zoologijos sode vyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos 12-sis (paskutinis intensyvus) mokymo kursų ciklas, skirtas nutolusių Lietuvos regionų gamtos mokslų mokytojams. Į šį mokymų ciklą buvo užsiregistravę 87 pageidaujantys dalyvauti gamtos mokslų mokytojai iš įvairių šalies rajonų. Deja, laikydamiesi projekto sutartyje numatytų reikalavimų ir projekto biudžeto galimybių, ne visus norinčius galejome priimti.

Kursuose dalyvavo 54 gamtos mokslų mokytojai iš Alytaus, Kelmės, Kretingos, Lazdijų, Mažeikių, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Vilkaviškio, Vilniaus ir Varėnos rajonų.

Chemijos modulio mokymo programą pasirinko 10, fizikos programą 15, biologijos programą 17, o biologijos/aukštųjų technologijų programą 12 šio ciklo dalyvių. Dalyvių tarpe 50 moterų (93 %) ir 4 vyrai (7 %). 12-jo ciklo mokymų kursams mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėminų medžiagą rengė:

1 moduliui. Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija dr. L. Ragelienė, doc. dr. Z. Naučienė, prof. habil. dr. V. Mildažienė, L. Rimkutė, J. Čiapaitė, doc. dr. G. Kilikevičius, prof. habil. dr. A. Maruška, doc. dr. O. Kornyšova, prof. habil. dr. A. Sruoga, V.Tubelytė-Kirdienė.

2 moduliui. Fizika/ Biofizika/Aplinkos fizika doc. Dr. V. Girdauskas, doc. dr. (HP) G. Saulis, dr. (HP) L. Pranevičius, dr. S. Mickevičius.

3 moduliui. Biologija/Biologinė įvairovė/ Ekologija prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė, dr. O. Buzaitė, dr. Ingrida Šatkauskienė, dr. Daina Skiriutė, V. Lazarevičienė, doc. dr. (HP) A. Paulauskas, J. Radzijevskaja.

4. moduliui. Biologija/Aukštosios technologijos prof. habil. dr. V. Mildažienė, J. Čiapaitė, doc. dr. (HP) A. Paulauskas, dr. V. Baublys, dr. O. Buzaitė, doc. dr. (HP) G. Saulis, prof. habil. dr.R. Juknys.

Kursų dalyviai iš nutolusių regionų klausėsi mokslinių paskaitų ir aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, domėjosi mokslo naujovėmis, diskutavo su projekto administracine grupe.

12-jo ciklo baigiamojoje konferencijoje, kuri vyko 2007 m. lapkričio 11 dieną, mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie intensyvius kursus, džiaugėsi įgytomis naujomis žiniomis. Pasisakiusios mokytojos Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė Eugenija Janina Žemgulienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja biologijos mokytoja Lilija Rogožienė ir Lazdijų raj. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokytoja Irena Jaskelevičienė dėkojo projekto vykdytojams už kursų organizavimą ir Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojams (prof. habil. dr. V. Mildažienei, doc. dr. A. Paulauskui, prof. habil. dr. A. Sruogai, Lietuvos zoologijos sodo edukologei V. Lazarevičienei ir kt.) už įdomias paskaitas ir naudingus praktinius užsiėmimus. Dauguma mokytojų išsakė vieningą nuomonę, kad ši mokymo forma yra labai naudinga naujų kompetencijų įgijimui ir kvalifikacijos ugdymui.

Išklausiusiems kursus 54 gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas mokslines paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas. 600-sis Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų klausytojo pažymėjimas buvo įteiktas Lazdijų raj. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokytojai Irenai Jaskelevičienei. Kartu su pažymėjimu lankytų kursų prisiminimui jai buvo padovanotas VDU gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesoriaus Romualdo Juknio bendrasis vadovėlis aukštosioms mokykloms ,,Aplinkotyra. Baigiamojoje konferencijoje kartu su projekto reklamine atributika (lankstinukais ir plakatais nutolusių šalies regionų mokytojams) jiems buvo padovanota į CD įrašyta visų mokymo modulių mokomoji medžiaga. Projekto lėšomis buvo padengtos nakvynės (2 naktys) viešbutyje, maitinimo (3 dienos) bei kelionės (bilietų ekonomine klase iki 60 Lt.) išlaidos.

Kristinos Dėdelienės ir Audriaus Dėdelės nuotraukose įamžintos paskutinių intensyvių kvalifikacijos ugdymo kursų VDU Gamtos mokslų fakulteto auditorijose bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų baigiamajame renginyje 12-jo ciklo baigiamojoje konferencijoje akimirkos.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė