Vienuoliktasis (paskutinis) šeštadieninis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų ciklas, skirtas Kauno regiono mokytojams

2007 metų spalio 6, 13 ir 20 dienomis Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) įvyko 11-sis šeštadieninis (trijų šeštadienių, 18 val. trukmės) gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas, skirtas Kauno regiono gamtos mokslų (fizikos, chemijos irbiologijos) mokytojams. Kursuose dalyvavo 54 gamtos mokslų mokytojai. Iš jų 53 moterys (98 % dalyvių) ir tik 1 vyras (2 % dalyvių). Chemijos ir fizikos modulių mokymo programas pasirinko po 16, biologijos programą – 13, o biologijos/aukštųjų technologijų programą – 8 šio ciklo dalyviai.

Biologijos modulio kursų klausytojams dalis paskaitų ir praktinių uzsiėmimų vyko projekto partnerių institucijose – Lietuvos zoologijos sode ir Lietuvos miškų institute. Lietuvos zoologijos sodo edukologė Violeta Lazarevičiene skaitė paskaitą ir vedė praktinius užsiėmimus tema: Zoologijos sodo edukacinių galimybių plėtra taikant Anglijos Karališkosios Gyvūnų globos draugijos (RSPCA) patirtį. Lietuvos miškų institute doc.dr. Arturas Gedminas skaitė mokslinę paskaitą ,,Vabzdžių metamorfozės stebuklas“ ir vedė praktinius užsiėmimus, o dr. Olgirda Belova pateikė naujausias žinias apie medžiojamųjų žvėrių elgsenos natūralioje ir antropogenizuotoje aplinkoje ypatumus. Kaip visada didelio susidomėjimo sulaukė mokslinės paskaitos ir prak

Moduliams mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų medžiagą rengė:

1 moduliui (Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija): prof.habil.dr. A. Sruoga, V.Tubelytė-Kirdienė, prof.habil.dr. V. Mildažienė, L. Rimkutė, doc.habil.dr. A. Maruška, doc.dr. O. Kornyšova, doc.dr. G. Kilikevičius, dr. L. Ragelienė, dr. Z. Naučienė.

2 moduliui (Fizika/ Biofizika/Aplinkos fizika): doc.V. Girdauskas, doc.dr.(HP). G. Saulis, dr. L. Pranevičius, dr. S. Mickevičius);

3 moduliui (Biologija/Biologinė įvairovė/Ekologija): (doc.dr. A. Gedminas, dr. O. Belova, dr. I. Šatkauskienė, V. Lazarevičienė, dr. O.Ragažinskienė, dr. J. Varkulevičienė);

4 moduliui (Biologija/Aukštosios technologijos): prof.habil.dr. V. Mildažienė, J. Čiapaitė, doc.dr.(HP) A. Paulauskas, dr. V. Baublys, dr. O. Buzaitė, doc.dr.(HP) G. Saulis, prof. habil. dr. R. Juknys.

Baigiamoji ciklo konferencija įvyko 2007-10-20. Joje mokytojai pasidalini mintimis apie kursų naudą ir naujausių gamtos mokslų žinių būtinumą šiuolaikinei mokyklai. Kartu išsakė apgailestavimą, kad šie kursai jau paskutiniai Kauno regiono mokytojams. Ciklo baigiamojoje konferencijoje mokytojai užpildė tradicinę anketą, kurioje atsakė į projekto vykdytojams ir kursų dėstytojams svarbius klausimus apie teikiamų žinių naujumą, galimybę pritaikyti kasdieniniame darbe, perteikimą mokiniams.

Išklausiusiems kursus 54 chemijos, fizikos ir biologijos mokytojams buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie išklausytas mokslines paskaitas, atliktus praktinius darbus ir naujai įgytas arba pagilintas ir atnaujintas kompetencijas.

Nuotraukose užfiksavome akimirkas iš 11-jo ciklo mokslinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų bei gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos kursų 11-jo ciklo užbaigimo renginio – baigiamosios konferencijos. Nuotraukos Audriaus Dėdelės ir Kristinos Dėdelienės.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė