PROJEKTAS:
Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir
naujausios technologijos gamtos mokslų
bakalaurų rengimui
Virtuali laboratorija
Lietuvos ežerų gamta
ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261 Kūrybinės grupės Ežerai
U. Žukauskas
G. Mačernis
Platelių ežeras

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo


U. Žukauskas
G. Mačernis
Peršokšnio ežeras

Projektas siekia gerinti suteikiamų teorinių gamtos
mokslo žinių ir praktikos įgūdžių kokybę,
artinant suteikiamų pagrindinių studijų studentams kompetencijų
lygį prie ES standartų.


Kurkime ateitį drauge!

Dizainas: Lina Rimkutė
Medžiagą surinko:
prof. Vida Mildažienė
dr. Odeta Buzaitė
Snaigyno ežeras

Vytauto Didžiojo Universitetas 2007