KURKIME ATEITĮ DRAUGE !

 

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“

4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“

Projekto sutarties numeris: ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261

Projekto pavadinimas: Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui

______________________________________________________

 

 

 

Pušies ir ąžuolo entomofauna

(virtuali laboratorija)

 

Įvadas

 

 

          Kiekvienas augalas, kiekviena augalų bendrija, kiekvienas biotopas ar ekosistema turi savo entomokompleksą. Entomokompleksas tai  - skirtingų vabzdžių rūšių kompleksas. Entomokompleksą gali sudaryti kelios rūšis ir tūkstančiai skirtingų vabzdžių rūšių. Augalas vabzdžiams yra ne tik mitybos objektas, bet ir slėptuvė, veisimosi, medžioklės, žūties ar gimimo vieta. Kam augalui reikalingas savas entomokompleksas? Visu pirma, vabzdžiai dalyvauja natūralioje augalų atrankoje, išrenka ir sunaikina silpniausius, mažiausiai prisitaikiusius prie aplinkos individus. Antra, vabzdžiai entomofagai (grobuoniški ir parazitiniai), besimaitinantys vabzdžiais, reguliuoja vabzdžių fitofagų (graužiančių ir čiulpiančių) gausą ant augalo. Jei nebūtų entomofagų, augalais besimaitinantys vabzdžiai labai greitai sunaikintų visus augalus. Taigi matome, kad augalams entomokompleksas yra būtinas ir geriau jei jo įvairovė yra kuo didesnė. Esant didesnei vabzdžių įvairovei, lengviau yra išlaikomas balansas tarp fitofaginių ir entomofaginių vabzdžių rūšių, o augalų bendrija yra stabilesnė ir atsparesnė vabzdžių-kenkėjų invazijoms.

          Šį virtuali laboratorija yra skirta studentams, besimokantiems gamtos mokslus. Studentai bus supažindinti su ant ąžuolo ir pušies gyvenančiais pagrindiniais, dažniausiai sutinkamais, vabzdžiais ar jų grupėmis. Virtuali laboratorija sudaryta taip, kad studentai patys galėtų pasirinkti tiriamo augalo dalį ir ant jos surasti ten gyvenančius vabzdžius ir susipažinti su jais. Sudarant šią laboratoriją buvo panaudota: lenkų Stocki J., Kinelski S. ir Dzwonkowski R. (Stocki J., Kinelski S., Dzwonkowski R. 2001. Drzewa lisciaste. I owady na nich zerujące. Wardzawa. 256 p.; Stocki J., Kinelski S., Dzwonkowski R. 2000. Drzewa iglaste. I owady na nich zerujące.Warszawa. 228 p.). padarytos nuotraukos ir piešiniai, vokiečių -  Chinery M., Jung I. ir Jung D. (Chinery M., Jung I. ir Jung D. 1987. Pareys Buch der Insekten. Berlin. 328 p.) – vabzdžių piešiniai ir Gedmino A. padarytos vabzdžių nuotraukos.

         

Programos valdymas yra labai paprastas:

·       pasirenkate norimą entomokompleksą (paveikslėlis yra aktyvus);

·       pasirenkate augalo dalį (užrašas yra aktyvus);

·       ir taip toliau (aktyvūs yra paveikslėliai ir rodyklės);

·       mėlyna spalva pažymėti vabzdžių būriai;

·       violetine spalva pažymėtos vabzdžių šeimos;

·       žalia spalva pažymėtos vabzdžių gentys, rūšys ar vystimosi fazės.

 

 

Sėkmės tyrinėjant ąžuolo ir pušies entomofauną

 

 

 

              Ąžuolo entomofauna                                                Pušies entomofauna