PROJEKTAS:
Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir
naujausios technologijos gamtos mokslų
bakalaurų rengimui
ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo

Projektas siekia gerinti suteikiamų teorinių gamtos
mokslo žinių ir praktikos įgūdžių kokybę,
artinant suteikiamų pagrindinių studijų studentams kompetencijų
lygį prie ES standartų.


Kurkime ateitį drauge!

>>Pirmyn


Dizainas: Lina Rimkutė
Medžiagą pateikė: dr. Lina Ragelienė
Nuotraukos: Paulius Čižas
Vytauto Didžiojo Universitetas 2008