PROJEKTAS:
Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir
naujausios technologijos gamtos mokslų
bakalaurų rengimui
ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo


Projektas siekia gerinti suteikiamų teorinių gamtos
mokslo žinių ir praktikos įgūdžių kokybę,
artinant suteikiamų pagrindinių studijų studentams kompetencijų
lygį prie ES standartų.


Kurkime ateitį drauge!

Kūrybinė grupė: Lina Rimkutė, Jolita Čiapaitė, Paulius Čižas
Vytauto Didžiojo universitetas 2008