Kurkime ateitį drauge!

 

 

Studijų medžiaga

 

  1. Ląstelės biologija (prof.habil.dr. Vida Mildažienė) ,

  2. Organinė ir bioorganinė chemija (dr. Zita Naučienė)

     

 

Šių studijų dalykų paskaitų medžiaga patalpinta VDU komunikavimui ir informacijos skleidimui naudojamoje grupinio darbo sistemoje - FirstClass serveryje, taip pat šių dalykų paskaitų medžiagos CD galite pasinaudoti VDU GMF bibliotekoje.


Naturales Scientiae Omnibus