Kurkime ateitį drauge!

Praktikos darbaiEVOLIUCIJA IR POPULIACIJŲ GENETIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Populiacinis DNR polimorfizmas
2
Populiaciniai izofermentiniai tyrimai
3
Polimorfizmo analizė baltymų gel-elektroforezės būdu
4
Polimorfizmo išryškinimas specifiniu fermentiniu dažymu

 

GYVŪNŲ EKOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Ektoparazitai ir endoparazitai įvairiuose šeimininkuose (žuvyse, paukščiuose, žinduoliuose)

2

Zooplanktoninių organizmų įvairovės įvertinimas skirtingose gėlo vandens ekosistemose

3

žuvų ichtiologinė analizė

 

VANDENS EKOLOGIJA

Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Zooplanktono nustatymas paviršiniuose vandens telkiniuose
2
Makrozoobentoso nustatymas paviršiniuose vandens telkiniuose

 

BESTUBURIŲ BIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Sliekuose parazituojančių gregarinų (tip. apicomplexa, būr. gregarinea, šm. monocystidae) suradimas

2

Kokcidijų (tipas apicomplexa: coccidiida) diagnozavimas fekalijų mėginiuose ir mikroskopiniuose preparatuose

3

Įvairių laisvai gyvenančių pirmuonių (tip. protozoa) rūšių (genčių) identifikacija gėlo vandens mėginiuose

4
Tridienės maliarijos plazmodijus (tip. apicomplexa, plasmodium vivax l.) mikroskopiniuose preparatuose

5

Lėtūnų (tipas tardigrada) suradimas kerpių ir samanų mėginiuose. lėtūnų morfologinė analizė

atsisiųsti

6

Lėtūnų (tipas tardigrada) suradimas kerpių ir samanų mėginiuose. lėtūnų morfologinė analizė

atsisiųsti

7

Lėtūnų (tipas tardigrada) suradimas kerpių ir samanų mėginiuose. lėtūnų morfologinė analizė

atsisiųsti

8

Dvigeldžiai moliuskai

atsisiųsti

9

Pilvakojai moliuskai

atsisiųsti

 

STUBURINIŲ GYVŪNŲ BIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Iešmučio (branchiostoma lanceolatum) (tip. chordata, kl. cephalochordata) išorinė morfologija ir vidaus sandara 

 

MIKROBIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Paprastasis dažymas. dažymas pagal gramą. gyvų eukariotinių mikroorganizmų preparatų paruošimas

2
Endosporų dažymas. Kapsulių dažymas.  Dažymas fluorescentiniais dažais
3
Katalazės ir  oksidazės aktyvumo nustatymas. Amilazių, nukleazių ir proteazių išskyrimo nustatymas.

4

Mikroorganizmų metabolizmo produktai. Pirminiai ir antriniai metabolitai. Mikroorganizmų išskiriamos antibiotinės medžiagos.

atsisiųsti

5
Mikroorganizmų kvėpavimo būdo nustatymas. Azoto fiksavimo nustatymas.

6

DNR pernešimas transformacijos būdu. Bakterijų konjugacija

atsisiųsti

7

Denitrifikacija

atsisiųsti

8

Mikroorganizmų identifikavimas molekulinės biologijos metodais

atsisiųsti

 

LĄSTELĖS BIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Biologinių membranų savybės
2

Ląstelės cheminė sudėtis

3
Ląstelių frakcionavimas & fermentai žymenys
4
Lipidų peroksidacijos įvertinimas
5
Žinduolių ląstelių kultūros
6

Eritrocito membranos citoskeleto baltymai ir jų elektroforetinis skirstymas

atsisiųsti

7

Fotosintezė chloroplastuose

atsisiųsti

8

Ląstelių gyvybingumo nustatymas tripano mėlio testu ir MTT dažais

atsisiųsti

9

Laboratorinis darbas

atsisiųsti

 

APLINKOS BIOINDIKACIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Regioninio miškų monitoringo nuolatinio stebėjimo plotelio (nsp) uždėjimas. spygliuočių medžių būklės vertinimas apskaitos aikštelėse pagal jų lajos morfologinius rodiklius

2

Epifitinių kerpių morfologinių formų ir indikacinių savybių tyrimas, rūšių identifikavimas pagal antrinių metabolitų chemines reakcijas

 

APLINKA IR VYSTYMASIS
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Paviršinių vandens telkinių užterštumo azoto junginiais nustatymas
2
Paviršinių vandens telkinių užterštumo fosforo junginiais nustatymas
3
NO2 koncentracijos ore nustatymas pasyvaus kaupimo metodu
4
Paviršinių vandens telkinių rūgštingumo ir kietumo nustatymas
5 Dirvožemio drėgmės, tankio ir tipo nustatymas atsisiųsti
6 Dirvožemio rūgštingumo nustatymas atsisiųsti
7 Nitritų, nitratų ir amonio dirvožemyje nustatymas atsisiųsti
8 Fosforo ir kalio dirvožemyje nustatymas atsisiųsti
9

Susidarančio atliekų kiekio nustatymas

atsisiųsti
10

Iš atliekų atskiriamų antrinių žaliavų kiekių nustatymas

atsisiųsti

 

DIRVOŽEMIO EKOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Dirvožemio fizikinių savybių nustatymas
2
Dirvožemio rūgštingumas ir jo formos
3
Dirvožemio organinė medžiaga ir humusas

 

GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ PAGRINDAI
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Geografinių duomenų skaitmenizavimas
2
Skaitmeninės geografinės informacijos redagavimas arcinfo aplinkoje
3
labdarbas

 

ŽMOGAUS EKOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Kenksmingų aplinkos veiksnių nustatymas
2
Sveikatos rodiklių apskaičiavimas
3
Biologinė tarša ir jos profilaktika
4
Biologinė aplinkos tarša ir jos profilaktika

 

APLINKOS FIZIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Saulės elemento tyrimas

2
Globalinio klimato modeliavimas sistemoje žemė –atmosfera
3
Šiluminės mašinos efektyvumo tyrimas

4

Elektrolizės pem membranoje tyrimas

atsisiųsti

 

MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas
2
Medžiagų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas


KOMPIUTERINĖ FIZIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Loginių reiškinių taikymas

2

Fortran funkcijų taikymas neišreikštinų lygčių sprendimui

3

Procedūrų naudojimas šakotiniams fizikos uždaviniams

4

Msimsl paprogramių bibliotekų taikymas  fizikos uždavinių sprendimui

5

Fizikos diferencialinių lygčių sprendimas rungės kutos metodu

6

Diagramų braižymas origin paketu

 

OPTIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas

2
Lęšio židinio nuotolio, didinimo ir sferinės aberacijos matavimas
3

Monochromatinės šviesos difrakcijos tyrimas

4
Oro lūžio rodiklio matavimas maikelsono interferometru
5

Maliu dėsnio tiesiai poliarizuotai šviesai tikrinimas

atsisiųsti
6

Lupos, mikroskopo ir teleskopo didinimo nustatymas

atsisiųsti

ELEKTRA IR MAGNETIZMAS
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Ampero jėgos tiesiam laidui ir kontūrui su srove magnetiniame lauke matavimas
2
Kintamos srovės grandinių tyrimas
3
Taškinių krūvių sąveikos jėgos matavimas ir Kulono dėsnio tikrinimas
4
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas

  

MECHANIKA IR RELIATYVUMAS
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1
Atsveriančiosios jėgos "jėgų stalelio" modelyje nustatymas
2
Laisvojo kritimo pagreičio prie Žemės paviršiaus ir gravitacijos konstantos nustatymas
3
Balistinė švytuoklė

4

Mechaninių svyravimų dinamikos tyrimas

atsisiųsti

 

MORFOFIZIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymas

2

Eritrocitų nusėdimo greičio (eng) nustatymas. Eritrocitų ir leukocitų skaičiavimas.

3

Netiesioginis arterinio kraujospūdžio matavimas, taikant auskultacijos ir palpacijos metodą.

3

Širdies veiklos tyrimas.

3

Šlapimo tyrimas.

 

AUGALŲ SISTEMATIKA IR FIZIOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Anglies dioksido kiekio ir temperatūros poveikis fotosintezės intensyvumui

2

Anglies dioksido kiekio ir šviesos intensyvumo poveikis fotosintezės eigai

3

Kaliaus gavimas iš baltažiedžio vairenio (arabidopsis thaliana) lapų bei šaknų, naudojant izoliuotų audinių kultūros metodą

4

Fotosintezės pigmentų nustatymas

atsisiųsti

5

Augalų kristalų mikroskopinis tyrimas

atsisiųsti

 

 

LYGINAMOJI GYVŪNŲ MORFOLOGIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Epitelinio ir jungiamojo audinių histologinių preparatų analizė

2

ŽŽmogaus ir varlės leukogramos įvertinimas

 

 

BIOCHEMIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Kepenų  mitochondrijų išskyrimas

2

Baltymų koncentracijos nustatymas tirpaluose. Mitochondrijų baltymų kiekio nustatymas biureto metodu

3
Mitochondrijų funkcinių parametrų įvertinimas. Kvėpavimo greičio nustatymas

4

Glikogeno išskyrimas iš raumenų ir kepenų

atsisiųsti

5

Pieno rūgšties nustatymas raumenyse

atsisiųsti

6

Biologinių objektų piridino ir adenino nukleotidų ekstrakcija ir chromatografinis skirstymas

atsisiųsti

7

Mitochondrijų NAD(P)H fluorescencijos kitimai

atsisiųsti

 

 

FIZIKINĖ CHEMINĖ ANALIZĖ
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Šiluminių efektų skaičiavimas

2

Termodinaminių potencialų (funkcijų) skaičiavimas

3
Medžagų tirpimo šilumos nustatymas
 

 

KIETASIS KŪNAS IR ELEKTRONIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Paviršiaus morfologijos tyrimas skenuojančiu elektroniniu mikroskopu

2

Nanokristalinių medžiagų struktūriniai tyrimai γ-difraktometru

 

 

ORGANINĖ IR BIOORGANINĖ CHEMIJA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Gliukozės kiekio nustatymas kraujo serume

2

Aminorūgštys. Baltymai. Sudėtiniai baltymai. Nukleoproteidų hidrolizė

 

 

PLAZMOS FIZIKA
Eil.Nr.
Praktikos darbo pavadinimas
atsisiųsti
1

Plazmos parametrų tyrimas Langmuir zondu

2

Rusenančio išlydžio voltamperinės charakteristikos matavimas

3

Varžos matavimas 4 zondų metodu

 

NEUROBIOLOGIJA
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Regos akipločio tyrimas

2

Smegenų pusrutulių funkcinio dominavimo tyrimas

3

Klausos audiometrinis tyrimas atsisiųsti
4
Skonio ir kvapo suvokimo tyrimas

 

 
BENDROJI EKOLOGIJA
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1
Pievos ekosistemos horizontalioji struktūra; parcelės
2
Miško ekosistemos vertilaliosios struktūros elementų (ardų) vertinimas

3

Aukštapelkės ekosistema: augalų rūšių įvairovė, tipingos augalų bendrijos atsisiųsti
4 Kauno marių priekrantės ir pakrantės augalų rūšys atsisiųsti
5

Kauno marių regioninio parko saugomi objektai – rūšys, bendrijos, ekosistemos

 

 
BIOFIZIKA
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Transmembraniniai potencialai. Nernsto lygtis

2

Osmosas: eritrocitų osmosinio atsparumo tyrimas

3

Sąveikos dipolis-dipolis tyrimas

atsisiųsti
4

Vandenilinės sąveikos tyrimas

atsisiųsti
5

Baltymų 3D struktūros analizės pradmenys

atsisiųsti
6

Difuzinio potencialo tyrimas

atsisiųsti

 

 
BIOLOGINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Darbo ląstelių kultūrų laboratorijoje pagrindai

2

Darbas su laboratoriniais gyvūnais

3

Ląstelių gyvybingumo nustatymas

atsisiųsti
4

Mokslinių publikacijų paieška

atsisiųsti

 
EKOSISTEMŲ MODELIAVIMAS
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Elemento "konvejeris" įsisavinimas

2
Elemento "krosnis" įsisavinimas

3

Elemento "eilė" įsisavinimas atsisiųsti
4 Elementų leidžiančių optimizuoti grafini modelį įsisavinimas. atsisiųsti
5
Planktono rūšių sąveikos modelis

 

 
APLINKOS DUOMENŲ ANALIZĖ IR MODELIAVIMAS
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Dispersinė duomenų analizė

2
Netiesinio ryšio regresinių modelių taikymas

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS POLITIKA

Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Sprendimų priėmimas

2
Suinteresuotų pusių įtraukimas ir dalyvavimas sprendimų priėmime
3
Politikos poveikio vertinimas

 

 
AUGALŲ EKOFIZIOLOGIJA
Eil.Nr.

Praktikos darbo pavadinimas

atsisiųsti
1

Augalų tapatumo įvertinimas APPD (Atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR) metodu

2

Augalų vystymosi reguliavimas in vitro kultūrojeNaturales Scientiae Omnibus