Kurkime ateitį drauge!

GMF pagrindinių studijų dalykų  praktinių darbų atnaujinimo  paskirstymas.Kurso šifras

Kurso pavadinimas

Naujų ir atnaujintų laboratorinių darbų aprašymai

APL121

Bendroji ekologija

10

APL211

Aplinka ir vystymasis

10

APL311

Aplinkos būklės bioindikacija

2

APL321

Vandens ekologija

2

APL322

Žmogaus ekologija

2

BIO221

Augalų sistematika ir fiziologija

3

BIO311

Bendroji genetika

3

BIO312

Mikrobiologija

6

BIO313

Bestuburių biologija

4

BIO314

Biologinių tyrimų metodika

4

BIO321

Biochemija

4

BIO322

Stuburinių biologija

1

BIO323

Biofizika

4

BIO411

Ląstelės biologija

6

BIO412

Lyginamoji gyvūnų morfologija

4

BIO413

Ekosistemų analizė

3

BIO414

Evoliucija ir populiacijų genetika

4

BIO415

Gyvūnų ekologija

 

BIO421

Morfofiziologija

3

BIO422

Neurobiologija

1

FIZ 111

Mechanika ir reliatyvumas

3

FIZ 121

Molekulinė fizika ir termodinamika

2

FIZ 122

Mikroelektronika

5

FIZ 211

Elektra ir magnetizmas

2

FIZ221

Optika

4

FIZ 313

Kompiuterinė fizika

6

FIZ 314

Plazmos fizika

2

FIZ 324

Kietasis kūnas ir elektronika

3

FIZ 414

Aplinkos fizika

4

CHE311

Organinės ir bioorganinės chemijos (bioorganinės chemijos dalis)

2

 


Naturales Scientiae Omnibus