Visi šioje internetinėje svetainėje pristatomi projektai yra finansuojami iš Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų lėšų

 

1.Projektas:

Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui skirtos infrastruktūros plėtra ir bazinės įrangos modernizavimas Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos miškų institute

vykdytojai: "Vytauto Didžiojo Universitetas", "Lietuvos Miškų Institutas"

 

 

 

2.Projektas:

Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos  mokslų bakalaurų rengimui

vykdytojai: "Vytauto Didžiojo Universitetas", "Lietuvos Miškų Institutas"

 

 

3.Projektas:

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas

vykdytojai: "Vytauto Didžiojo Universitetas", "Lietuvos Miškų Institutas","Kauno Miesto Moksleivių Aplinkotyros Centras","Utenos Kolegija","Lietuvos Zoologijos Sodas"

 

 

 

4.Projektas:

Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistratūros ir doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyrėjų kompetenciją

vykdytojai: "Vytauto Didžiojo Universitetas", "Lietuvos Miškų Institutas"

 

 

 

5.Projektas:

Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija

vykdytojai: "Vytauto Didžiojo Universitetas", "Kauno Technologijos Universitetas", "Lietuvos Kūno Kultūros Akademija", "Lietuvos Veterinarijos Akademija", "Kauno Medicinos Universitetas".

 
 
 

 

 

Svetainės administratorius